Jak vyzrát na dluhy? Zkuste osobní bankrot!

Mít dluhy není v zásadě nic špatného, za předpokladu, že si s nimi umíte poradit a v oblasti financí se chováte zodpovědně. V opačném případě se vystavujete značnému riziku, které může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro vás, ale i pro vaše blízké. Proto je daleko snazší dluhům předcházet a dříve než si sjednáte jakoukoli půjčku, důkladně zvažte své reálné možnosti. Předlužení lidé tento fakt velmi často podceňují, a pak se nestačí divit tomu, jak jednotlivé události dostanou rychlý spád. Exekutor za dveřmi, na bankovním účtu nula a váš majetek v ohrožení. Co teď? Chcete-li celou situaci ukočírovat, musíte začít jednat. Jednou z možností je například vyhlášení osobního bankrotu, který v prvé řadě zastaví i již probíhající exekuční řízení, a následně o způsobu oddlužení rozhodne soud. Co tedy pro dlužníka osobní bankrot znamená?

Celý příspěvek

Jste dostatečně připraveni na kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty?

Poznámka

S účinností od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zahrnuje vznik hned několika nových povinností pro plátce DPH jak z řad právnických osob, tak i fyzických osob podnikatelů. Za nejvýznamnější považuji jakýsi předvoj k v současné době projednávané elektronické evidenci tržeb povinnost podávat kontrolní hlášení. Zákon spolu se zavedením této povinnosti nezapomněl ani na sankce za jejich neplnění. Řada zavedených sankcí je automatická bez možnosti jejich prominutí nebo snížení správcem daně. A jejich výše je vpravdě vysoká. Spolu s nastavenými termíny může mít i jedno malé pochybení zcela fatální následky na Vaše další podnikání. Zákon nerozlišuje závažnost pochybení, ani otázku, zda se jednalo o pochybení jednotlivce fyzické osoby podnikatele, či zástupce nadnárodní korporace. Prověřte si proto s námi, zda jste o této nové povinnosti dostatečně informování a věnujte pár minut tomuto článku:

http://www.akontado.cz/clanky/kontrolni-hlaseni

Factoring a jeho výhody pro vás

Factoring je průběžný odkup krátkodobých pohledávek, povětšinou se splatností do 180 dní, společností věnující se  faktoringu . Dodavatelé služeb anebo zboží na tuto společnost postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Faktoringová společnost se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a zpravidla vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Celý příspěvek

Prodejte svoji nemovitost, a rozlučte se tak se svými dluhy

Trápí vás osobní finanční tíseň, protože vaše dluhy byly již příliš vysoké. Potřebujete se vyvarovat zesplatnění těchto dluhů, soudním či exekučním tahanicím, tedy situacím, které vaše dluhy o dost navýší? Bojíte se nucené dražby vaší nemovitosti, která opět vaše dluhy umocní a navíc se při ní nemovitost za moc neprodá? V tom případě se obraťte na výkup nemovitostí, který vás z vaší nepříjemné situace může rychle dostat. Představme si, jak takový výkup nemovitostí vůbec probíhá.

Celý příspěvek