Ozkoušejte si docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny vypracovaný společností Dignus, výtečný online informační systém pro školky je aplikovatelný i na dětské skupiny a jesle

Zmíněný docházkový systém od společnost Dignus je praktický pro rodiče, jejich potomky i pracovníky. Žádaný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má skvělé zabezpečení a zároveň je komfortní pro uživatele. Zmíněný Dignus informační systém školky byl vytvořen pro zaměstnance MŠ, jejich zaměstnavatele i rodiče, při vychovávání dětí pozdvihuje spolupráci mezi vychovateli a rodiči. Systém podává informace rodičům, modul Dignus byl vyroben pro vkládání fotografických snímků a aktualit, rovněž se do něj můžou uložit i materiály potřebné pro fakturace. Paralelně se díky prošetřenému, přesto snadnému modelu může spočítat výše školného z podkladů o docházce dětí. Uživatelsky vstřícný informační systém školky napomáhá zaměstnavateli i pracovníkům při spravování evidence a žádanek o dovolené. Pro management se zde vypracovávají statistiky a sestavy.

Celý příspěvek

Jste dostatečně připraveni na kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty?

Poznámka

S účinností od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zahrnuje vznik hned několika nových povinností pro plátce DPH jak z řad právnických osob, tak i fyzických osob podnikatelů. Za nejvýznamnější považuji jakýsi předvoj k v současné době projednávané elektronické evidenci tržeb povinnost podávat kontrolní hlášení. Zákon spolu se zavedením této povinnosti nezapomněl ani na sankce za jejich neplnění. Řada zavedených sankcí je automatická bez možnosti jejich prominutí nebo snížení správcem daně. A jejich výše je vpravdě vysoká. Spolu s nastavenými termíny může mít i jedno malé pochybení zcela fatální následky na Vaše další podnikání. Zákon nerozlišuje závažnost pochybení, ani otázku, zda se jednalo o pochybení jednotlivce fyzické osoby podnikatele, či zástupce nadnárodní korporace. Prověřte si proto s námi, zda jste o této nové povinnosti dostatečně informování a věnujte pár minut tomuto článku:

http://www.akontado.cz/clanky/kontrolni-hlaseni

Nechutné deprese a zdánlivě nepřekonatelné krize středního věku se dají zpracovat díky koučům a programům z cyklu Moje síla

Ztracená chuť do práce, představa úbytku libida a mužství, přicházející krize středního věku, strašák ve formě deprese a celkové napětí. Pojmy, jimiž se často se zaobírá leckterý muž. Jak znovu najít význam života? Jakým způsobem jde podmanit nervové vypětí, stres, negativní myšlenky, deprese, pocity, že jsme v koncích a nic nedává smysl? Náš program Moje síla je orientován na ty chlapy, kteří se nemohou najít, nedovedou se realizovat, zajímají se o duchovno. Projekt se soustředí také na ty, kdo chtějí mít dobrou kondičku, případně chtějí mít jasné myšlenky a naplněnou životní energii.

Celý příspěvek

5 užitečných tipů, které Vám pomohou začít faxovat s Popfaxem

Odesílat a Přijímat Faxy online

Váš účet Popfax Vám umožňuje odesílat a přijímat faxy:
✔ z jakéhokoli webového prohlížeče
✔ z emailu připojeného k Vašemu účtu Popfax
✔ z plochy Vašeho počítače s Popfax printer-driver
✔ z mobilních zařízení pomocí mobilního webu nebo mobilní aplikace

Celý příspěvek

Facility management, EN 15221-

Facility management  je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Podpůrnými činnostmi se rozumí ty procesy, které nesouvisí s hlavním předmětem činností firmy. Mezi podpůrné procesy tak můžeme zařadit např. správu vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidenci majetku, řízení nájmů atd.

Celý příspěvek